• +420 735 774 488‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ Všední dny od 8:00 do 17:00

Reklamace a vrácení zboží

Upozornění: Nepřevzetí zásilky není pravoplatné odstoupení od smlouvy nákupu!

Reklamace

V případě, že se zakoupeným zbožím nejste spokojeni, či se naskytla nějaká vada, kontaktujte nás prosím na telefonním čísle +420 735 774 488, nebo emailem info@renato.cz, kde se domluvíme na dalším postupu Vaší reklamace. Do emailu prosím také přiložte fotky poškozeného zboží. 

 

Odstoupení od kupní smlouvy / Vrácení zboží 

1.PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

Do 14 dnů máte právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu.

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat společnost SILESIA PAWN STARS s.r.o. nejpozději 14 dní od převzetí zboží. 

  • info@renato.cz
  • dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb

Adresa pro doručení poštovních zásilek:

 

SILESIA PAWN STARS s.r.o
28. října 821/269
Mariánské Hory
709 00 Ostrava

  • Ke každé zásilce prosím přiložte informace o jakou objednávku se jedná a případně také číslo bankovního účtu pro vrácení peněz. 
  • Před odesláním zásilky nás prosím informujte, abychom zásilku očekávali.

 

2.DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

3.ZASLÁNÍ ZBOŽÍ ZPĚT  K NÁM

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na naších pobočkach. Lhůta se považuje za splněnou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

 

4.NÁKLADY SPOJENÉ S VRÁCENÍM ZBOŽÍ

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

 

5.ODPOVĚDNOST ZA SNÍŽENÍ HODNOTY VRÁCENÉHO ZBOŽÍ

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.